Duurzame energie

Samen met onze partners helpen wij bij het terugdringen van energiegebruik, dit doen wij door het inzetten van duurzame energiebronnen als windenergie en zonne-energie. Voorbeelden daarvan zijn: zonnepanelen, zonnecollectoren en windturbines. Hierbij regelen wij de subsidies en financieringen in samenwerking met onze leveranciers.

Samen met onze partner verzorgen wij een vakkundig en professioneel opgesteld EPA-maatwerkrapport voor je. Het EPA-maatwerkadvies geeft jouw duidelijke aanknopingspunten voor goede besluitvorming als je maatregelen neem voor het terugdringen van het energiegebruik.

Het EPA maatwerkrapport geeft inzicht in:

  • de huidige energieprestatie van het gebouw
  • bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen
  • kosten, baten en reële terugverdientijden van de verschillende maatregelen
  • kosten onderhoud voor de komende 15 tot 25 jaar
  • Basis voor Wet Milieubeheer
  • Met het EPA-maatwerkrapport heeft u een waardevolle basis gelegd. De informatie uit de rapport is zeer geschikt voor overleg met de gemeente bijvoorbeeld, in het kader van de wet milieubeheer.